Analiza zacienienia

Wyznaczenie zacienienia budynku i jego otoczenia w dowolnym dniu i godzinach oraz wyznaczenie obszaru oddziaływania budynku na otoczenie.

Analiza nasłonecznienia

okien pokoi mieszkalnych zgodnie z "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Analiza przesłaniania

okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z "Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Analiza działki

Wyznaczenie “zakresu oddziaływania otoczenia” na projektowany obiekt uwzględniając przepisy dotyczące nasłonecznienia i przesłaniania okien budynków sąsiednich.