Analiza nasłonecznienia

okien pokoi mieszkalnych zgodnie z "Warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Analiza doświetlenia

wnętrza domu lub mieszkania w dowolnym dniu i o dowolnej godzinie.

Analiza przesłaniania

okien pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi zgodnie z "Warunkami technicznymi, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie".

Analiza zacienienia

działki przez projektowany budynek oraz budynki sąsiadujące.